Minerale afvalstoffen

Steeds meer minerale afvalstoffen, grond, baggerspecie en bouwstoffen worden na bewerking toegepast in de grond-, weg- en waterbouw. Hergebruik vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en draagt bij aan het behoud van een gezond milieu.