Gevaarlijk afval

Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Als inzamelaar, vervoerder of verwerker van gevaarlijk afval moet u zich daarom houden aan bepaalde regels. De Europese Commissie benoemt afvalstoffen en bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is. Gevaarlijk afval bevat schadelijke stoffen. De afvalstoffen staan op de Europese lijst afvalstoffen (Eural).