Dakleer met composieten

Dakafval bestaat onder andere uit dakgrind, dakleer (bitumen/mastiek) en samengesteld (composiet) dakafval. Dakleer kan teerhoudend zijn en sinds de invoering van de eural wordt dit gezien als gevaarlijk afval. Het kan echter ook rubberooid zijn; dit is een nieuwer materiaal waar geen teer in zit. Composiet dakafval kan bestaan uit tempex met dakleer, daktegels vervuild met mastiek of een mengsel van verschillende materialen die van een dak komen. Onder composiet dakafval wordt verstaan dakleer met daaraan verkleefd en/of aanhangend andere materialen die niet op een eenvoudige manier van elkaar te scheiden zijn. Materialen zoals hout, polyester, steen en dergelijk bouw- en sloopafval die duidelijk verontreinigd zijn met teer, vallen eveneens onder de definitie van composiet dakafval.