Bedrijfsafval

Bedrijfsafval (restafval) is afval vergelijkbaar met huishoudelijk afval afkomstig van kantoren, winkels en diensten wat qua grootte de afmetingen van een vuilniszak niet te buiten gaat. Het gaat hierbij doorgaans om een grote verscheidenheid aan afvalstoffen, waarvan een groot deel gerecycled kan worden. Wat er nog overblijft en niet herbruikbaar is wordt verbrand. Met deze warmte kan men energie opwekken.